الف لام میم

الف لام میم

قسمت صدو سیزدهم- کبودی زدنِ قزوینی بر شانگاه صورتِ شیر و پشیمان شدنِ او به سبب زخمِ سوزن

بسم الله الرحمن الرحیم مولانا برای بیان وشرح اینکه در مسیر سلوک الی الله و مرید پیر بودن تحمل رنج ضروری است این حکایت زیبا را نقل می کند و در نهایت از بین بردن خود و نفس خود را در خدا راه رهایی می داند…

قسمت صد و دوازدهم- وصیت کردنِ رسول علیه السّلام علی را کرّم الله وجهه

بسم الله الرحمن الرحیم در ادامه پیروی از پیر، نصیحت پیامبر علیه السلام به علی علیه السلام می آید درباره همین امر و در این زمینه مولانا مواردی را شرح می دهد

آزادی در دین ( آیا یک انسان می تواند تابع عقل و اراده دیگری باشد؟)

بسم الله الرحمن الرحیم آزادی در دین آیا یک انسان می تواند تابع عقل و اراده دیگری باشد؟ آزادی ارزشی است که در طول تاریخ چه بسا انسان های آزاده ای که به خاطر آن کشته شدند و در بند دیگرانی که می پنداشتند می توانند اراده خود را بر …

قسمت صدو نهم- قبول کردن خلیفه هدیه را

بسم الله الرحمن الرحیم خلیفه نه تنها سبوی مرد اعرابی را می پذیرد بلکه آن را پر از زر کرده به مرد عرب می دهد و او را از راه دجله رهسپار می کند و اعرابی در می یابد که خلیفه چه بخشنده و مهربان بوده